Postpart

El part (independentment del tipus) és un factor de risc que pot donar lloc a patologies abdominals i al sòl pèlvic. Sempre és recomanable fer una valoració funcional després de la quarantena per identificar i tractar els diferents problemes com la diàstasis abdominal, incontinència, debilitat de la musculatura, cicatrius...

El tractament sempre estarà adaptat a la dona i al moment en que es troba de la rehabilitació.