Mesures COVID19

En aquests moments de la pandèmia volem oferir totes les mesures possibles per garantir la vostra seguretat i la de la resta de pacients mitjançant:

• Mascareta
• Neteja Mans
• Neteja de Sabates
• Temperatura
• Aportació d’aire exterior constant
• Purificacior d’aire amb filtre HEPA
• Neteja de la sala de tractament i material utilitzat després de cada sessió