Massatge terapèutic

La finalitat principal és disminuir les molèsties en les diferents parts del cos degudes a males postures o estrès, entre d’altres. Hi ha diferents tipus de massatge depenent de la patologia i el seu objectiu, alguns dels seus beneficis són:

• Efecte antiàlgic (disminució del dolor) per efecte sobre el sistema nerviós
• Escalfar i estimular la musculatura
• Flexibilitzar el teixits
• Activació del sistema circulatori i limfàtic
• Recuperar el benestar i millorar la qualitat de vida