Gimnàs prepart

L’objectiu és preparar el cos per a que arribi en les millors condicions al moment del part i afavorir-ne la recuperació posterior. Es pot començar a partir de la setmana 12 de gestació (en el primer trimestre es necessita una valoració prèvia).

Les classes tenen una durada de 50 min i sempre estaran adaptades a la mare depenent de la seva forma física i el moment de gestació, es poden fer individuals o en grup reduït (sempre mantenint totes les mesures de protecció per la Covid-19).