Drenatge limfàtic

És un tipus de massatge mitjançant moviments molts suaus i rítmics on aconseguim drenar l’acumulació de líquid i millorar la circulació de la limfa. Ajuda a reduir la inflamació deguda a la retenció de líquids. El drenatge limfàtic afavoreix les defenses de l’organisme ja que s’estimula el moviment de la limfa i els ganglis limfàtics.