Disfuncions cranimandibulars

Les disfuncions craniomandibulars són un conjunt de patologies on es poden produir afectacions de la musculatura i de les articulacions del crani i les cervicals. Les disfuncions més importants i amb més prevalença es donen a l’ATM (articulació temporomandibular) provocant soroll, bloqueig a la mandíbula i limitació a l’obertura. Entre les possibles causes es troben els mals hàbits posturals, problemes de mala oclusió dental, prémer les dents durant la nit (bruxisme)...

Amb el tractament millorem la mobilitat i la funcionalitat de l’ATM i de les cervicals, relaxant la musculatura i normalitzant la mobilitat dels ossos, també hi ha una reeducació postural.